Wypełniając odpowiednią rubrykę w rocznym zeznaniu podatkowym PIT,
należy wpisać

KRS: 0000037904

W pozycji INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE można uszczegółowić cel,
na jaki chcemy przekazać swój 1,5% podatku.

Tu należy wyraźnie wpisać: 15223, ROSA, ARTUR


Tylko przedsiębiorca rozliczający się na zasadach podatku liniowego (PIT-36L) oraz karty podatkowej (PIT-16A) nie ma możliwości odliczyć darowizny.

Pozostali przedsiębiorcy mogą dokonywać darowizn i odliczać je od dochodu. W przypadku ryczałtowców (PIT-28) odliczyć darowiznę można od przychodu.


1,5% podatku mogą przekazać:

ryczałtowcy – PIT 28,
przedsiębiorcy – PIT 36,
przedsiębiorcy-liniowcy – PIT 36L,
pracownicy – PIT 37,
gracze giełdowi – PIT 38,
osoby, które sprzedały nieruchomość – PIT 39

 

Warto być precyzyjnym – podanie błędnego numeru konta lub błędnego numeru KRS nie pozwoli na przekazanie 1,5% na rzecz organizacji (dane te mogą podlegać korekcie, jak każda inna pozycja deklaracji rocznej).

Jeżeli złożymy korektę zeznania w terminie do 30 czerwca (lub 2 kwietnia PIT-28) również mamy prawo wykazać 1% i kwota ta zostanie przekazana zgodnie z deklaracją korygującą.


W przypadku rozliczeń z fiskusem elektronicznie polecam program online, w którym mogą Państwo przekazać 1,5% z już zapłaconego podatku na rehabilitację Arturka.

LINK  E-PIT

LINK DO POBIERZ

 

123. KRS 0000037904
124. KWOTA
125. CEL SZCZEGÓŁOWY : ARTUR ROSA 15223