W dniu wczorajszym do domu wróciła Ania wraz z Arturkiem. Równo 14 dni spędzili w ośrodku rehabilitacyjnym Zabajka 2 w Złotowie, gdzie Artur podjął bardzo intensywne działania zmierzające do poprawy jego umiejętności ruchowych, manualnych i intelektualnych. Pod okiem specjalistów uczył się, a potem szlifował zdobytą wiedzę, aby zrobić kolejny krok w doskonaleniu „samego siebie”. Program usprawnienia obejmował: kinezyterapie, hipoterapię, ćwiczenia w wodzie, terapie zajęciową, muzykoterapię, zajęcia logopedyczne, terapię ręki, dogoterapię, zajęcia metodą V.Sherborne, masaż suchy, terapię Cranio-Sacrale, stymulacje wielozmysłową, ćwiczenia poczucia własnego ciała w przestrzeni w urządzeniu „Słoneczku”, magnetostymulację urządzeniem Vifor JPS, naświetlenia lampą Bioptron, ćwiczenia w urządzeniu Rotor. Na terenie ośrodka były też zagrody i dodatkowo odbywała się terapia poprzez bezpośredni i pośredni kontakt ze zwierzętami. Dzięki środkom zgromadzonym na koncie fundacji, Artur skorzystał z dodatkowych zajęć, poza programowych, które są kluczowe dla jego obecnego rozwoju. Pobyt w Zabajce 2 sprostał naszym oczekiwaniom, a bardzo dobra opinia o tym ośrodku potwierdziła się. Naszym kolejnym celem jest powrót do Złotowa, na kolejny turnus.

Szczegóły wybranych zajęć:

KINEZYTERAPIA – ćw. rozluźniające obręcz barkową i biodrową oraz stopy, św. zmian pozycji, modelowanie prawidłowych reakcji podporu stopy, zabawa w klęku prosty, nauka przejścia z kleku poprzez klek jednonóż do stania, ćw. równoważne na piłce i na wałku, zwracanie uwafi na prawidłowy podpór na kkg, próby chodu kontrolowanego, pionizacja przy piłce.

HIPOTERAPIA – 100% jazdy w pełnym dosiadzie z asekuracją z dołu, ćw. podporowe, ćw. równoważne, wzmacnianie gorsetu, dysocjacja w celu wyrównania napięcia, stymulacja czucia powierzchniowego i głebokiego, pobudzanie/wyciszanie aktywnosci psychoruchowej, wielobodźcowanie zmysłów, orientacja w przestrzeni. Celem nadrzednym było prioprioceptywne torowanie w celu normalizacji napięcia.

ĆWICZENIA W WODZIE – oswajanie ze środowiskiem wodnym, wyciszanie reakcji stowarzyszonych na obwodzie.

TERAPIA ZAJĘCIOWA – ćwiczenia do rotacji zewnetrznej, rozwijanie koordynacji wzrokowo-ruchowej, stymulacja naprzemienności, zajęcia plastyczne, zabawy manipulacyjne poprawiające siłę i jakosc chwytu.

MUZYKOTERAPIA – wpływ na napięcie, nauka wlasnego ciała i poznawanie otoczenia, przy akompaniamencie pianina i gitary, zajęcia indywidualzne i grupowe.

TERAPIA RĘKI – usprawnianie tzw. małej motoryki, czyli precyzyjnych ruchów dłoni i palców, jak również dostarczania wrażeń dotykowych i poznawania dzięki nim różnych kształtów, struktur materiałów oraz nabywanie umiejętności ich rozróżniania. Bardzo duży nacisk został połozony na masaż dłoni i ręki w związku z problemem Arturka przy niewłaściwym zgięciu nadgarstka lewej (w wiekszym stopniu) i prawej dłoni.

STYMULACJA WIELOZMYSŁOWA – Stymulacja wielozmysłowa to łączenie, selekcja, przekazywanie bodźców zmysłowych wpływających do ośrodkowego układu nerwowego przez: wzrok, dotyk, równowagę, słuch, czucie głębokie. Pobudzanie, czyli stymulowanie zmysłów, odbywa się dzięki zastosowaniu odpowiedniego sprzętu: hamaki, huśtawki, ruchome platformy, suchy basen z piłkami, wałki itp. Wzmacnia to procesy przebiegające w centralnym układzie nerwowym, leżące u podstaw kształtowania umiejętności motorycznych.

TERAPIA CRANIO-SACRALE – Zabieg terapii czaszkowo-krzyżowej to delikatne dotykanie głowy i jej okolic poprzez który przywracane są do równowagi nieprawidłowe napięcia zapisane w szkielecie, mięśniach, stawach i powięziach.Zdarzyło się, ze Arturek zasnął w czasie „relaksu”.

DOGOTERAPIA – Prowadzona jest w formie grupowej. Poprzez bezpośredni kontakt dziecka z psem następuje wyzwalanie pozytywnych emocji, rozładowanie napięć, a przede wszystkim rozwijana jest spontaniczna sprawność ruchowa. Zaskoczeniem dla nas byla mega pozytywna reakcja Arturka na psa. To nam nasunęło pewne rozwiązanie 😉

ZAJĘCIA METODĄ V.SHERBORNE – Sesje te łączą w sobie usprawnianie ruchowe, psychopedagogiczne i inne formy adaptacji społecznej. Prowadzone są grupowo.

ĆWICZENIA NA URZĄDZENIU ROTOR – posiada funkcję operacyjną, która w przypadku zatrzymania ruchu rotora spowodowanego wzmożonym napięciem mięśni odwraca kierunek ruchu tzn. aplikuje ruch w przeciwną stronę (rozluźnia spastykę).

NAŚWIETLANIE LAMPĄ BIOPTRON – Terapia takim światłem stymuluje i moduluje procesy samoleczenia i regeneracji oraz procesy obronne organizmu. Światło o określonych parametrach ziała w sposób naturalny. Zjawisko biostymulacji polega na : wzmacnianiu lokalnych procesów obronnych, czyli aktywacji odporności komórek, przyspiesza gojenia, poprawie lokalnego krążenia krwi dzięki powstawaniu włosowatych naczyń krwionośnych w obrębie naświetlonego obszaru.

MAGNETOSTYMULACJA – to zabieg fizykalny, który leczy za pomocą bardzo małego natężenia prądu poprzez urządzenie Viofor JPS. Główną jego funkcją jest uaktywnienie własnej energii organizmu, pobudzenie do samoleczenia i do zapobiegania chorobom. Stymuluje naturalne procesy życiowe

ZAJĘCIA LOGOPEDYCZNE – Podstawowym zadaniem neurologopedy w trakcie trwania turnusu jest dokonanie diagnozy zaburzeń językowych, opracowanie programu terapeutycznego i przeszkolenie pacjenta lub rodzica w taki sposób, aby program mógł być kontynuowany w warunkach domowych.

Dodaj komentarz
Side bar